joomla

   

 
PAM E12.NET
PAM-E12.NET
 • Количество точек прохода: 1
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 14220 руб.
 
PAM E12.RS
PAM-E12.RS
 • Количество точек прохода: 1
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: RS-485
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 10860 руб.
 
PAC 41.NET
PAC-41.NET
 • Количество точек прохода: 4
 • Количество считывателей: 4
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 24960 руб.
 
PAC 42.NET
PAC-42.NET
 • Количество точек прохода: 4
 • Количество считывателей: 8
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 28470 руб.
 
PAC EL32.NET
PAC-EL32.NET
 • Количество точек прохода: 32
 • Количество кнопок лифта: 32
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 57660 руб.
 
PAC 22.NET
PAC-22.NET
 • Количество точек прохода: 2
 • Количество считывателей: 4
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 18240 руб.
 
PAC 21.NET
PAC-21.NET
 • Количество точек прохода: 2
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 16200 руб.
 
PAC 12NET
PAC-12.NET
 • Количество точек прохода: 1
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: TCP/IP
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 13740 руб.
 
PAC 22.RS
PAC-22.RS
 • Количество точек прохода: 2
 • Количество считывателей: 4
 • Сетевой интерфейс: RS-485
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 17160 руб.
 
PAC 21.RS
PAC-21.RS
 • Количество точек прохода: 2
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: RS-485
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: ожидание поставки
 
PAC 12.RS
PAC-12.RS
 • Количество точек прохода: 1
 • Количество считывателей: 2
 • Сетевой интерфейс: RS-485
 • ПО: в комплекте
 • Рекомендованная цена: 12540 руб.